ทุนการศึกษาภาษาฮินดี Propagation of Hindi Abroad 2010-2011

สถานเอกราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า สถาบันกลางด้านภาษาฮินดี เมืองอักรา ประสงค์จะมอบทุนแก่คนไทยเพื่อไปศึกษาภาษาฮินดีในโครงการ Propagation of Hindi Abroad ในปีการศึกษา 2010-2011

ซึ่งจะเริ่มศึกษาตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม 2553 โดยรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าใช้จ่าย รายเดือน ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าลงทะเบียน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hindisansthan.org และส่งใบสมัครไดเที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2258 0300 ต่อ 139

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
หน่วยงาน ?? ?หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ?? ?นนทชา
E-mail ผู้ส่งข่าว ?? ?hm511010359@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว ?? ?26 มีนาคม 2553? ถึง?? 23 เมษายน 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ