ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี Business และ IT, Fairleigh Dickinson University, Vancouver, CANADA

airleigh Dickinson University เป็นมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1942 ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 12,000 คน มีแคมปัสหลักอยู่ที่เมืองนิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญของ “Global Education” โดยเชื่อว่านักศึกษาควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ จึงได้เปิดแคมปัสใหม่ในต่างประเทศซึ่งรวมถึงประเทศอังกฤษ และแคนาดา

Fairleigh Dickinson University วิทยาเขตแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ได้จัดตั้ง Global Scholars Program ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและทำกิจกรรมเพื่อสังคม ลดปัญหาของโลก มาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศแคนาดา

Global Scholars Program เป็นทุนการศึกษาที่มีจำนวนจำกัดสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยเปิดสอน 2 สาขาวิชาคือด้านบริหารธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี ในแต่ละปีมีนักเรียนประมาณ 15 คนที่ได้รับทุนการศึกษานี้ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
ทุนการศึกษา 50% สำหรับค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี (มากถึง 37,570 ดอลล่าห์สหรัฐ) โดยนักเรียนต้องรักษาระดับผลการเรียนในระดับดีมากตลอดหลักสูตรการศึกษา
– การเข้าฟังสัมนาต่างๆที่จัดโดย Global Scholars Program
– การเยี่ยมชมวิทยาเขตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ
– การเข้ารับฟังการบรรยายและเยี่ยมชม United Nation ที่เมืองนิวยอร์ก
– การเข้าฟังบรรยาย นำเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อปัญหาต่างๆของโลก
– การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะขอทุนการศึกษา
1. ต้องเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมากกว่า 80% หรือ GPA 3.2 (สำหรับนักเรียนที่ได้ 76% หรือ GPA 3.0 อาจจะได้รับการพิจารณา หากว่านักเรียนเป็นบุคคลที่มีผลงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ลดปัญหาของโลก ที่โดดเด่น และได้รับการรับรองจากโรงเรียน)
2. ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ดี TOEFL550/213/79 หรือ IELTS 6.0
3. เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น (กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคมและลดปัญหาโลก)

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร (ขอรับได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเอ็นริช เอ็ดดูเคชั่น)
2. ผลการเรียนครั้งล่าสุด
3. จดหมายกล่าวถึงความสนใจและ/หรือบทบาทที่ได้เข้าร่วมในการช่วยลดปัญหาต่างๆภายในโลก
4. ประวัติย่อๆ หรือรายการผลงานที่เคยได้ทำและประสบการณ์ที่เคยได้เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ
5. จดหมายแนะนำ (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือหัวหน้าโครงการต่างๆที่เคยเข้าร่วม อย่างน้อย 2 ฉบับ

นักเรียนสามารถขอรับใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท เอ็นริช เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
25/4 ซ.12 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

http://www.enriched-education.com

โทร.02-718-7702, 081-349-4808, 083-263-7070

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ