ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศอิตาลี

MIB School of Management of Trieste, อิตาลี่ ให้ทุนการศึกษาปริญญาโท ครั้งที่ 11 ในสาขาการประกันภัย และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ถึง 100% มูลค่าประมาณ 18,000 ยูโร

สำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องไม่ละทิ้งทุนที่ได้รับดังกล่าว มิฉะันั้น อาจจะไม่ได้รับทุน หรือจะต้องชดใช้ทุนคืน

คุณสมบัติของผู้สมัครทุนการศึกษา
1. มีผลการเรียนในระดับดี
2. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผล TOEFL)


เอกสารการสมัคร
เอกสารทางการศึกษา จดหมายการรับรอง ผลรับรองภาษาอังกฤษ TOEFL? รวมทั้งผลของ GMAT

สามารถสมัครทุนการศึกษาดังกล่าว และเข้ารับการพิจารณา จากการสมัครผ่านระบบออนไลน์

เอกสารทั้งหมดจะต้องส่งภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2009 ตามที่อยู่นี้
Ms. Barbara Sepic
Admissions Officer
MIB School of Management
Largo Caduti di Nasiriya 1
34142 Trieste – Italy

ที่มา http://www.mib.edu/c/d/p/files/000198_resource1_orig.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ