ทุนการศึกษารัฐบาลยูนนานที่ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านประจำปี 2552-2553 ก่อน30 เมษายน นี้

ด้วยกรมการศึกษามณฑลยูนนาน (Yunnan Provincial Department of Education) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนและนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่สนใจขอรับทุนการศึกษารัฐบาลมณฑลยูนนานประจําปี 2552 ? 2553 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือหลักสูตรฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในมณฑลยูนนานที่เข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ขั้นตอนการสมัคร

1. ผู้สมัครส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมใบสมัครขอรับทุน (เอกสารแนบ) ไปยังมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยในมณฑลยูนนานที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 2 แห่งโดยตรง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
2. มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยจะแจ้งผลให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพท์ภายในเดือนกรกฎ

าคม 2552 และจะจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาโดยตรงภายในเดือนกันยายน 2552

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่อีเมล์ wsinsuwan@hotmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Ministry of Foreign Affairs
Sri Ayudhya Road, Bangkok 10400 Thailand
Tel : (662) 643-5000
http://www.mfa.go.th/web/2165.php?depid=193

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ