ทุนการศึกษารัฐบาลสวิส ประจำปี 2010

รัฐบาลประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มอบทุนการ ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา? สำหรับนิสิต นักศึกษาของไทย เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาที่กำหนดไว้ ณ มหาวิทยาลัยสวิสเซอร์แลนด์

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครจะต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปี (เกิดหลัง 1975)
2. มีความรู้ในภาษาใดภาษาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ในระดับดี

เอกสารในการสมัคร
1.ใบสมัครขอรับทุนรัฐบาล
2. หนังสือรับรองทางการแพทย์

โปรดจัดส่งเอกสารไปที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
35 ถนนวิทยุ
กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: +66 2 253 01 56-60, Fax: +66 2 255 44 81
ban.vertretung@eda.admin.ch,
www.eda.admin.ch/bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ