ทุนการศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ Cesar Ritz College, Switzerland

ข่าวดี! แจกทุนสนับสนุนการศึกษาบางส่วนให้กับผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ Cesar Ritz College, Switzerland

โดยทุนนี้เปิดให้กับผู้ที่สมัครเรียนในเทอมเดือนเมษายน และเทอมเดือนกรกฎาคม 2552 เทอมละ 1 คนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครชิงทุนการศึกษา
– จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นอย่างน้อย
– มีผลสอบ TOEFL 550 หรือผลสอบ IELTS 6.5 ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสิน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
ทุนสำหรับผู้มีผลคะแนนสูงสุดทั้งสองข้อ และสมัครเข้าเรียนในเทอมเมษายน หรือกรกฎาคม 2552 โดยส่งผลการเรียนและผลสอบภาษา พร้อมใบสมัคร

ชนิดของทุนที่ให้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษามีดังนี้
– ส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมที่ 1 จำนวน 8,500 ฟรังค์สวิส
– ส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมที่ 2 จำนวน 2,000 ฟรังค์สวิส
– ส่วนลดค่าเล่าเรียนเทอมที่ 3 – 8 จำนวนเทอมละ 2,000 ฟรังค์สวิสนั้น ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและการสมัครเรียนได้ที่ คุณธิติมา ธนสรคุปต์ (พี่มด)
โทร. 02 238 3933-4, 02 236 4822-3
Email. thitima@knowledgeplus.ac.th, info@knowledgeplus.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ