ทุนการศึกษาสำหรับฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นจาก กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2556 จ้า

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว ScholarShip.in.th มาชมข่าวทุนศึกษาที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับ ทุนนี้เป็นทุนที่หลายองค์กรระดับประเทศร่วมมือกันมอบเลยครับ รายละเอียดมีว่ายังไงมาชมกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทุนนี้

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ  ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยการจัดโครงการในปีนี้นั้น ก็เป็นครั้งที่ 6 แล้วนะครับ ซึ่งนับว่าเป้นโอกาสดีของน้อง ๆ ม.6 และ ปวช. ปวส. เลยล่ะครับ

โดยทุนนี้จะมีระยะเวลายาวนานสุด 3 ปีเต็ม โดยเดือนแรกจะได้รับค่าครองชีพราว ๆ 80,000 เยน เดือนที่2 ถึง 12 เดือน หรือ 36 เดือน จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนดเลยครับ

 

japan-scholarship1

 

และถ้าผู้สมัครปฏิบัติงานครบ 1 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรและได้รับเงินสนับสนุนประกอบอาชีพ จำนวน 200,000 เยน และผู้ฝึกงานครบ 3 ปี จะได้รับประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน เลยนะครับ และทางองค์กรจะมอบค่าเดินทางระหว่างประเทศให้ด้วยนะครับ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 – เป็นเพศชาย อายุไม่ต่กว่า 20 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 – มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ไม่ต้องรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย
 – ไม่เคยฝึกงานที่ญี่ปุ่นมาก่อน หรือเป้นบุคงต้องห้ามของประเทศญี่ปุ่น
 – สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้
         – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
         – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
         – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)
                  – สาขาเครื่องกล(ช่างยนต์)
                  – สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)
                  – สาขาวิชาโลหะการ(ช่างเชื่อม)
                  – สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
                  – สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเคหภัณฑ์ สาขาวิชาโยธา และสาขาวิชางานสำรวจ)

 

japan2

 

หลักฐานการสมัคร
 – รูปถ่ายแบบเป็นทางการ 1 นิ้ว 3 รูป
 – สำเนาบัตรปชะชาชน และทะเบียนบ้าน
 – สำเนาหลักฐานการศึกษา
 – สำเนาเอกสารพ้นภาระทางการเกณฑ์ทหาร
 – ใบรับรองแพทย์ แสดงความแข็งแรงของสุขภาพ สายตาปกติและตาไม่บอดสี
 – ประวัติส่วนตัวใบผ่านงาน (ถ้ามี)

 

การสอบคัดเลือก
 – การทดสอบด้านการช่าง และคณิตศาสตร์ 60 คะแนน
 – การทดสอบด้านภาษาญี่ปุ่น เขียนอักษร อิระงะนะ 25  ตัว และอักษร คะตะนะ 25 ตัว รวม  50 คะแนน
 – ทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย วิ่ง 3 กม. ภายใน 15 นาที วิดพื้น 35 ครุ้งแบบต่อเนื่อง และลุกนั่งอย่างน้อยให้ได้ 25 ครั้ง

 

beautiful-japanese-kimono-woman-and-red-leaves-in-autumn-in-kyoto-japan-651x433

 

เพื่อน ๆ ที่สนใจจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพิจารณาไปทำงานตามระบบ IM ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ เวปไซต์หลัก

 

โดยทุนนี้จะมีกำหนดการณ์ปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นี้เท่านั้นนะครับ ใครสนใจก็รีบดำเนินการกันเลยนะครับ เพราะทุนดี ๆ แบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อย ๆ นะครับ

 

แล้วพบกันใหม่นะครับกับข่าวคราวและข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา อัพเดทได้ทุก ๆ วัน ที่ ScholarShip.in.th เท่านั้นนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ