ทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียนในระดับ ป.โท Heriot-Watt University ที่สหราชอาณาจักร 2559

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรจ้า...