ทุนการศึกษาหน่วยงานฝรั่งเศสด้านวิทยาศาสตร์

นอกจากทุนการศึกษาไอเฟล จากหน่วยงาน CampusFrance แล้ว ที่สถานทูตฝรั่งเศสยังมีหน่วยงาน ฝ่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัย ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยเป็นประจำทุกปี โดยเป็นทุนเสริมแก่นักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

ทุนการศึกษาของหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยจะได้รับการยกเว้นในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าประกันสุขภาพที่ฝรั่งเศส ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝรั่งเศส รวมทั้งยังมีสิทธิ์เข้าเรียนภาษาฝรั่งเศสแบบหลักสูตรเข้มข้นที่สมาคม ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

ทุนการศึกษาที่ได้จะไปศึกษาวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส ในสาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

โดยผู้ขอทุนการศึกษาจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการที่เมืองไทย และฝรั่งเศส อย่างไรก็ตามหากผ่านสัมภาษณ์ที่เมืองไทยก็หมายความว่า ไม่มีปัญหาในการสัมภาษณ์อีกครั้งที่ฝรั่งเศส เพราะได้ทุนการศึกษาค่อนข้างแน่นอนแล้ว โดยปัจจุบันยังคงมีการเปิดรับสมัครอยู่เรื่อย ๆ

ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ
29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02-627-2100
FAX: 02-627-2111

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่
เว็บไซต์: www.ambafrance-th.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ