ทุนการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552

ทุนโครงการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552(2008 Australian Scholarships)

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (The Australian Education International-AEI) ประกาศให้ทุนในโครงการการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552 (2008 Australian Scholarships)

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับทุนได้ศึกษาต่อ ค้นคว้าวิจัย และฝึกอบรมในประเทศออสเตรเลีย ทั้งในระดับอาชีวะศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และตลอดจนทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย รวมทั้งทุนพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้

Australian Leadership Awards

– Postgraduate study (Masters or Doctorate) and a Leadership Development Program in Australia

Endeavour Programme

– Endeavour Postgraduate Awards

– Endeavour Australia Cheung Kong Research Fellowships

– Endeavour Research Fellowships

– Endeavour Executive Awards

– Endeavour Vocational Education and Training (VET) Awards

– Endeavour International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

– Endeavour Cheung Student Exchange Programme

– Endeavour Student Exchange Programme

ผู้สนใจสมัครรับทุนในโครงการดังกล่าว

สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่

เว็บไซต์: www.australianscholarships.gov.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ