ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ เรียนต่อ Tokyo University

ก้าวสู่อนาคตที่สดใส ด้วยการเป็นนักศึกษาทุนอายิโนะโมะโต๊ะ รุ่นที่ 4

ทำวิจัยและศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ “ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกษตรศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง”

ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สถาบันชั้นนำของโลก โดยไม่มีข้อผูกมัด จำนวน 1 ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่นี่
http://www.ajinomoto.co.th/news_detail.php?nid=85&parent_id=1

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2555

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณมนต์ชัย จันทรกระวี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2247-7000 ต่อ 1531
อีเมล์ monchai_chantaragrav@ajinomoto.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ