ทุนการศึกษาเต็มจำนวนเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 240 ทุน

  มาถึงข่าวดีสำหรับน้องๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3...