ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาตรี-โท ประเทศเกาหลีใต้

ทุนรัฐบาล : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยซองจู ในกำกับของรัฐบาลเกาหลี ประเทศเกาหลี รัฐบาลเกาใต้ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2553 ภายใต้ โครงการ Global Korea Scholarship (GKS) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ทุนการศึกษาดังกล่าว ได้ครอบคลุมในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ค่าลงทะเบียนสำหรับหลักสูตรปริญญา ค่าเล่าเรียนหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี ค่าสนับสนุนการทำวิจัย และค่ารักษาพยาบาล


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cju.ac.kr/cju_eng/index.html หรือที่ e-mail ไปที่้hyunsik@cju.ac.kr

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ สามารถยี่นเอกสารการสมัครไปที่
Cheongju University
Daeseong – ro 586, Sandang – gu
Cheongju-si, Chungbuk, Korea
Tel (043) 229 -8814, 8815
Fax (043) 229 8944
e-mail: intl@cju.ac.kr

หมดเขตรับสมัครและส่งเอกสารในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาตรี และวันที่ 20 มีนาคม 2553 สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาโท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
02 610 5394

ที่มา http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/753.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ