ทุนการศึกษาโครงการ Seventh Framework Program 7

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาโครงการทุนการศึกษา Seventh Framework Program 7 (FP7) ของสหภาพยุโรป (EU)

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดการสัมมนาโครงการทุนการศึกษา Seventh Framework Program 7 (FP7) ของสหภาพยุโรป (EU) ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

รายละเอียด กำหนดการ แบบตอบรับดาวโหลดด้านท้ายนี้

ลงทะเบียนออนไลน์ที่
http://wwwnew.nstda.or.th/index.php/eu-fp7

ทั้งนี้ จึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจการสัมมนาดังกล่าว ส่งแบบตอบรับกลับไปที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สวทช. ด่วนที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ