ทุนการศึกษา AIAA Foundation สำหรับเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

หลังจากที่ลงข่าวทุนจากประเทศอังกฤษติดต่อกันมาหลายวัน...