ทุนการศึกษา GE Foundation ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2553

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ของบิรษัทเจเนอรัล อิเลคทริค จำกัด ประกาศมอบทุนการศึกษาซึ่งรวมค่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ค่าที่พัก และค่าอาหาร โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบการต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1.สัญชาติไทย
2.เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ (ไม่รวมภาคภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาต่อไปนี้
– การบัญชี / วิทยาการจัดการ
– ฟิสิกส์
– เคมี
– เศรษฐศาสตร์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เครื่องกล คอมพิวเตอร์ เคมี สิ่งแวดล้อม และสื่อสารโทรคมนาคม)

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษาของสถาบันที่ศึกษาอยู่
หรือ www.iiethai.org

หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/GEFoundationScholar.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ