ทุนการศึกษา JAIMES ปริญญาโท-วิจัยที่ฮาวาย

สถาบันความร่วมมือทางด้านการจัดการความเป็นผู้นำระหว่างญี่ปุ่น กับสหรัฐอเมริกา (Japan ? America Institue of Management Science- JAIMES) มอบทุนการศึกษา ภายใต้โปรแกรม East-West Knowledge Leaders Program ? EWKLP อยู่ภายใต้ชื่อทุนฟูจิซึ

ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่ช่วยพัฒนาทางด้านความเป็นผู้นำให้กับผู้ได้รับทุน เป็นทุนระดับปริญญาโทเรื่อยไปจนถึงทุนวิจัย โดยผู้รับทุนจะได้มีโอกาสศึกษาวิจัย ที่โฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา? โดยทางบริษัท ฟูจิซึ? ที่ถือว่า เป็นผู้ก่อตั้งทุนนี้ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างเต็มที่ เนื่องจากครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 1985 เป็นต้นมา

โปรแกรม EWKLP ใช้เวลาการศึกษา วิจัย เพียง 3 เดือนเท่านั้น ผู้รับทุนการศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้าวิจัย ในเรื่องของการจัดการทั้งประเทศฝั่งตะวันออก และตะวันตก ที่มีการประสานกันได้อย่าลงตัว ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสมีความเฉียบคมในเรื่องของการจัดการบริหาร มากขึ้น รวมไปถึงทักษะ และเพิ่มความมั่นใจในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจระดับโลก ปัจจุบันผู้ที่ผ่านทุนนี้ ได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสังคมระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

สำหรับผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เสียก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
– จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
– ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านความประพฤติดี
– คะแนน TOEFL 577 แบบกระดาษคำตอบ 233 แบบคอมพิวเตอร์ และ 90 แบบอินเตอร์เน็ต

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน นอกจากฟรีในเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้ว ทางฟูจิซึ ก็จะจ่ายค่าเดินทางจากประเทศบ้านเกิดของผู้รับทุน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งไปและกลับ โดยทางฟูจิซึ จะเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนในส่วนนี้เอง ผู้รับทุนไม่มีสิทธิเลือกสายการบิน หรือว่าขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ ทางฟูจิซึ จะทำประกันเรื่องของการรักษาพยาบาลให้ตลอดระยะเวลาของการศึกษา วิจัย รวมไปถึงการหาที่พัก ที่ฮาวายให้ด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jaims.org ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2009 เป็นต้นไป จนถึงปลายเดือนมกราคม 2010 ก่อนที่จะส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนการศึกษาไปที่

Fujitsu Hawaii Representative Office
c/o JAIMS
6660 Hawaii Kai Drive
Honolulu, HI 96825
U.S.A.

ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะไม่ได้รับเอกสารประกอบการสมัครคืนจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ