ทุนการศึกษา Rockefeller Foundation (ด่วน!!!)

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัย นักวิชาการ

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัย นักวิชาการ และศิลปินใน โครงการ The Rockefeller Bellagio Residency Program

ให้ไปศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น เอเชียศึกษา (Asian Studies) มนุษยวิทยา (Anthropology) เศรษฐศาสตร์ (Economics) และศึกษาศาสตร์ (Education) เป็นต้น

โดยมีระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ ที่เมือง Bellagio ประเทศอิตาลี

โดยมูลนิธิจะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับที่พัก และอาหาร ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถขอทุนเพิ่มเติมเป็นตั๋วเครื่องบิน และค่าเดินทางเพิ่มเติมได้จากโครงการ

สำหรับ รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษาและสมัครได้ที่เว็ปไซด์ http://bellagioapplication.rockfound.org/bellapp.aspx

จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
02-652-0653 ต่อ 119 หรือ panut@bkk.iie.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ