ทุนการศึกษา The Fujitsu Pacific Scholarship Program ระดับปริญญาโท

บริษัท ฟูจิซึ จำกัด? (Fujitsu Limited) บริษัทชั้นนำประเทศญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา The Fujitsu Pacific Scholarship program โดยจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ในระดับปริญญาโท และการจัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับผู้เข้ารับทุนการศึกษาจากประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปีของบริษัทฟูจิตซึ เมื่อปี 1985

ผู้ที่ได้รับทุนของฟูจิซึ จะได้มีโอกาสเข้าศึกษาที่ JAIMS ที่โอโนลูลู? ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท โดยทางฟูจิซึ ตั้งสถาบันนี้ขึ้นเมื่อปี 1972 ปัจจุบัน ผู้ที่สำเร็จการศึกษาผ่านทุนของฟูจิซึ ได้มีโอกาสทำงานกับองค์กรบริการทางสังคมในประเทศบ้านเกิดและประเทศอื่น ๆ มากมาย

ทุนที่ทาง? บริษัท ฟูจิตซึ จำกัด? (Fujitsu Limited) มอบให้ครั้งนี้? เป็นทุนประเภท The East-West Knowledge Leaders Program (EWKLP)? เป็นหลักสูตรระยะ 3 เดือน ที่จะสังเคราะห์เรื่องที่ดีที่สุดของฝั่งตะวันออก กับตะวันตก เพื่อที่จะให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับสถานการณ์ธุรกิจโลก


คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับผู้สมัคร
– ต้องเป็นประชากรในประเทศที่กำหนดไว้
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
– ความสามารถในการพูด ฟัง เขียนภาษาอังกฤษ ขั้นดี
– ประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี
-คะแนน TOEFL 577/233/90 (สำหรับกระดาษทดสอบ/คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ท)? หรือคะแนน TOEIC 750 หรือ IELTS 6.5? ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครขอรับทุน ดาวน์โหลดได้ที่? http://www.fujitsu.com/global/about/responsibility/community/scholarship/ รวมถึง รายละเอียดของประสบการณ์ของการทำงานโดยแยกส่วนออกมาจากใบสมัคร รวมถึงเรียงความแสดงถึงเจตนารมณ์ในการขอรับทุน
-จดหมายรับรองจำนวน 2 ชุด
-แบบฟอร์มสมัคร EWKLP ดาวน์โหลดได้ที่? http://www.fujitsu.com/global/about/responsibility/community/scholarship/
-สำเนาคะแนนสอบ TOEFL, TOEIC หรือ IELTS
-ใบรับรองผลการศึกษา (ตัวจริง)
– ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ไปยัง JAIMS 6660 Hawaii Kai Drive, Honolulu, HI96825 USA.? หรือว่าจะสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บ http://jaims.guide.net.applications/ หรือที่ [email protected]

หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2011

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ