ทุนการศึกษา United Nations-The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme

โครงการ United Nations-The Nippon Foundation of Japan Fellowship Programme

เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Human Resources Development and Advancement of the Legal Order of the World?s Ocean

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และการอบรมในด้านกิจกรรมทางทะเล กฏหมายที่เกี่ยวข้องทางทะเล และในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางทะเล


ณ ประเทศสมาชิกที่จัดหลักสูตรที่ผู้รับทุนการศึกษาเลือกตามความสนใจ 6 เดือน และ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา อีก 3 เดือน โดยโครงการจะเริ่มขึ้นในปี 2553

ทุนฝึกอบรมเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.un.org/depts/los/nippon

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ