ทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Awards

ทุนการศึกษา Endeavour Awards เป็น ทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้ชาวไทยไปศึกษา วิจัย และพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ณ ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้นทุนการศึกษานี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางไปศึกษาและ วิจัยยังต่างประเทศด้วย

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2010 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึง 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.endeavour.deewr.gov.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ