ทุนจากรัฐบาลมาเลเซีย มอบให้แก่นักเรียนในชั้นป.6 เพื่อเรียนต่อม.ปลาย

รัฐบาลมาเลเซีย แจ้งทางเรามาว่าจะมอบทุนเรียนดีให้แก่นักเรียนประถมของไทย โดยเฉพาะนักเรียนจากภาคใต้ เพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในมาเลเซียครับ จำนวนมากถึง 60 ทุนเลยทีเดียว

น้องๆคนไหนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นป.6 แล้วสนใจทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้นะครับ แต่ต้องมีผลการเรียนดี เกรดมากกว่า 3.00 ขึ้นไป และใช้ภาษาอาหรับได้ โดยครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้วยครับ

ทุนการศึกษานี้รับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมครับ แต่ก่อนหน้านั้นควรจะเตรียมเอกสารไว้ก่อน ได้แก่ใบแสดงผลการศึกษา รูปถ่าย 2 นิ้ว และหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ให้ผู้บริหารโรงเรียนเซ็นรับรองด้วยนะครับ

ในส่วนของการคัดเลือก จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ จากนั้นผู้ที่ผ่านต้องสอบสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งครับ

การติดต่อสมัครทุน อาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับ ตั้งใจอ่านกันดีๆล่ะ
– โรงเรียนเอกชน ติดต่อที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2281-7070 โทรสาร 0-2281-9112

– โรงเรียนรัฐบาล ที่สังกัด สพฐ. ติดต่อได้ที่
สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร.0-2288-5942 โทรสาร 0-2288-5912

– โรงเรียนรัฐบาลที่สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

– และสุดท้ายโรงเรียนสาธิต ให้ติดต่อที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ขอให้น้องๆโชคดีกันทุกคนนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ