ทุนธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เรียนต่อปริญญาโท

สำหรับปีการศึกษา 2012...