ทุนบริติช ชีฟนิ่ง เรียนป.โท ประเทศอังกฤษ

ทุนบริติช ชีฟนิ่ง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่สนใจไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 มกราคม 2553

บริติช ชีฟนิ่ง เป็นทุนการศึกษาที่ โดดเด่นมากที่สุดของรัฐบาลสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการผลิตผู้นำในอนาคต บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โครงการนี้ก่อตั้งขึ้นโดย กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (FCO)และอยู่ภายใต้ความดูแลของ บริติช เคานซิล สนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 2,000 คนทั่วโลก ไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

วัตถุ ประสงค์หลักของทุน บริติช ชีฟนิ่ง ในประเทศไทยคือให้การสนับสนุนและโอกาสแก่ที่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโทในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรกลับมาใช้ในการ พัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทุนนี้เป็นทุนไม่มีข้อผูกมัดใดๆ


ผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาจะต้อง มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.chevening.fco.gov.uk/CheveningApplications/CA_Start.aspx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนชีฟนิ่งและขั้นตอนการสมัครและพิจารณา กรุณาติดต่อ จันทร์แสง บุญเหนือ โทร. 02 657 5634 อีเมล์ Jansang.Boonnua@britishcouncil.or.th หรือ www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ