ทุนประเทศแคนาดา วิจัยหลังปริญญาเอก

คณะบริหาร ธุรกิจของมหาวิทยาลัยเมมโมเรียล แห่งนิว ฟาวนด์แลนด์ (The Faculty of Business Administration at Memorial University of Newfoundland) ประเทศแคนาดา มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อทำงานวิจัยทางด้านฐานข้อมูลเบื้องต้นของชนชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งชาติแห่งประเทศ แคนาดา (NSERC)

รายละเอียดของโครงการ
โครงการวิจัยฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อชาติ เป็นโครงการที่จะทำการศึกษาวิจัยอันสลับซับซ้อน เพื่อทำการชี้ชัดในเรื่องของระบบทดสอบการคำนวณฐานข้อมูลที่ให้มีความชัดเจน มากขึ้น จุดศูนย์กลางของโครงการนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย มาศึกษา พร้อมกับการจับคู่ในส่วนที่มีความเหมือนกัน ซึ่งเรียกในขั้นตอนนี้ว่า การจับคู่โครงสร้าง หรือการจับคู่ส่วนของแผนภูมิ การจับคู่โครงสร้างนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการที่บรรดานักวิทยาศาสตร์จะ สามารถนำเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมวลมนุษยชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะความละเอียดในเรื่องของเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เหมือนกับการสร้างระบบจับคู่ให้กับคอมพิวเตอร์นั่นเอง

การทำโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผลงานการค้นคว้า วิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่ถูกตั้งคำถามในช่วงที่ผ่านมาว่าพวกเราเอาอะไรมาตัดสินใจการแบ่งเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่มีขึ้นในปัจจุบัน

ทางสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งชาติแห่งประเทศแคนาดา? หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่จะเกิดขึ้นนี้จะทำให้กระบวนการจับคู่ใน เรื่องของสายพันธุ์มนุษย์มีความละเอียด ชัดเจน และมีเหตุผลอธิบายมากขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
– ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
– ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องของข้อมูล พื้นหลัง วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ
– มีความสนใจเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่ตรงกับโครงการเปิดรับ
– ผู้สมัครทุกคนจะต้องสมัครตามขั้นตอนที่เท่าเทียมกัน

สิทธิประโยชน์ที่ผู้รับทุนได้รับ
คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเมมโมเรียล แห่งนิวฟาวนด์แลนด์ จะเป็นผู้จัดหา พร้อมกับเตรียมความสะดวกสบายระหว่างการศึกษาวิจัย ตลอดระยะเวลา 4 ปี

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 1 มีนาคม 2009

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mun.ca หรือที่ jevermann@mun.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ