ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จากธนาคารแห่งประเทศไทย รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

เมื่อวาน ScholarShip.in.th เราเอาทุนจากธนาคารแห่งประเทศประเทศไทยระดับปริญญาตรีมาฝากน้องๆกันไปแล้ว วันนี้ก็เป็นทุนระดับปริญญาโทบ้าง มาติดตามกันครับ

 

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาไทยไปเรียนต่อในต่างประเทศ ตามมหาวิทยาลัยที่กำหนดเอาไว้ จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุนด้วยกัน

ผู้รับทุนจะได้ไปเรียนในสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แดลน์ ออสเตรเลีย จีน หรือญี่ปุ่น ตามรายชื่อสถาบันดังนี้

 

bot-scholarship3

 

ทุนการศึกษา 8 ทุน จะแบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
– ทุนปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน ในสาขา  เศรษฐศาสตร์, Finance, Financial Engineering, MBA (Finance) หรือสาขาสถิติ
– ทุนปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  หรือ Mechatronic  หรือ Computer Engineering (เน้นด้าน Image Processing) จำนวน 1 ทุน
– ทุนปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  หรือ Mechatronic (เน้นด้าน Automation and Maintenance) จำนวน 1 ทุน
– ทุนปริญญาโท ด้านวิศวกรรมเคมี หรือ Nano -Technology จำนวน 1 ทุน

 

ผู้สมัครรับทุน ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้
– มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง 1 มกราคม 2556
– ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนปริญญาโทในสาขาที่กำหนด หรือกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
– ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นๆที่มีข้อผูกพันธ์

 

bot-scholarship

 

การสมัครให้ใช้เอกสารต่างๆดังต่อไปนี้
ใบสมัครขอทุนระดับปริญญาโท
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
–  ประวัติย่อ (Resume)
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
–  สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
–  สำเนาแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตรของวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี
– หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือใบรับรองจากมหาวิทยาลัย

 

ซึ่งผู้ที่จะสมัคร จะต้องผ่านการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย แล้วได้ใบตอบรับ หรือใบ Offer หรือกำลังเรียนอยู่ ก็ต้องขอใบรับรองสถานภาพนักศึกษามาก่อนที่จะสมัครรับทุนนี้นะครับ

การคัดเลือก จะพิจารณาจากผลการศึกษา ประสบการณ์และปัจจัยอื่นๆ ของผู้สมัคร เนื้อหาวิชาของหลักสูตร หัวข้อการทำวิทยานิพนธ์

 

bot-scholarship2

 

การสมัครสามารถส่งเอกสารทั้งหมดไปได้ที่อีเมล์  ScholarshipTeam2@bot.or.th หรือติดตามได้ในเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ใครที่สนใจก็ต้องรีบกันหน่อยนะครับ…. ^^

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ