ทุนปริญญาโทวิศวะ ประเทศออสเตรเลีย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์

ประเทศออสเตรเลีย (University of Technology Sydney-UTS)

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี เป็นระยะเวลา 1 ปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้


จุดประสงค์ในการมอบทุน
เป้าหมายหลักของทาง MSOIS (Master Scholarships for Outstanding International Students) คือการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผ่านการมอบทุนการศึกษา โดยทุนดังกล่าว เป็นทุนที่มอบให้ในระยะเวลาศึกษา 1 ปี ในระดับปริญญาโท สาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
– Master of Engineering Studies
– Master of Engineering Management
– Master of Software Engineering Management
– Master of Environmental Engineering Management

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
คะแนนไม่ต่ำกว่า 65 เปอร์เซ็นต์
2. ไม่ใช่ชาวออสเตรเลีย
3. ต้องมีเวลาให้กับการศึกษาเต็มเวลา ตลอดระยะเวลาของการให้ทุน
4. ต้องแสดงความมุ่งมั่นในการศึกษา สาขาวิชาที่เลือก
5. ผลคะแนน IELTS 6.0

ขั้นตอนการสมัคร
นักศึกษาที่มีความสนใจในการสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่
www.uts.edu.au/international/representatives/meetreps/index.html

หรือที่
www.uts.edu.au/international/prospective/studying/apply/index.html

สถานที่ติดต่อ
Manager, International and Enterprise Development Office
Faculty of Engineering & Information Technology
University of Technology, Sydney
P.O. BOX 123 Broadway
NSW 2007 AUSTRALIA

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ