ทุนปริญญาโท-วิจัยที่ฮาวาย

สถาบัน ความร่วมมือทางด้าน การจัดการความเป็นผู้นำระหว่างญี่ปุ่น กับสหรัฐอเมริกา (Japan ? America Institue of Management Science- JAIMES) มอบทุนการศึกษา ภายใต้โปรแกรม East-West Knowledge Leaders Program ? EWKLP อยู่ภายใต้ชื่อทุนฟูจิซึ

สำหรับผู้ที่จะได้รับทุนนี้ จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเบื้องต้น จากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสียก่อน และจะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
– จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
– ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติทางด้านความประพฤติดี
– คะแนน TOEFL 577 แบบกระดาษคำตอบ 233 แบบคอมพิวเตอร์ และ 90 แบบอินเตอร์เน็ต

ในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน นอกจากฟรีในเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้ว ทางฟูจิซึ ก็จะจ่ายค่าเดินทางจากประเทศบ้านเกิดของผู้รับทุน ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งไปและกลับ โดยทางฟูจิซึ จะเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนในส่วนนี้เอง ผู้รับทุนไม่มีสิทธิเลือกสายการบิน หรือว่าขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยตัวเองนอกจากนี้ ทางฟูจิซึจะทำประกันเรื่องของการรักษาพยาบาลให้ตลอดระยะเวลาของการศึกษาวิจัย รวมไปถึงการหาที่พักที่ฮาวายให้ด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: www.jaims.org
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2009 เป็นต้นไป
จนถึงปลายเดือนมกราคม 2010

ก่อนที่จะส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนไปที่
Fujitsu Hawaii Representative Office
c/o JAIMS
6660 Hawaii Kai Drive
Honolulu, HI 96825
U.S.A.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ