ทุนป.โททางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว

ก้าวสู่อนาคตที่สดใส กับ ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปี พ.ศ. 2553

ในสาขาชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ :
คุณดวงดี? ศรีศิริรุ่งโรจน์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป
บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์สายตรง? 0-2247-7010
โทรสาร 0-2246-3887
อีเมล์? duangdee_srisirirung@ajinomoto.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ