ทุนฝึกอบรมระยะสั้นที่ญี่ปุ่น QUALITY PROBLEM SOLVING [PQPS]

AOTS หรือ The Association for Overseas Technical Scholarship กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่กำลังทำงานอยู่เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในหลักสูตร The Program for QUALITY PROBLEM SOLVING [PQPS] ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. ถึง 8 ธ.ค. 2552 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น Dr. Kano และทีม ซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎี TQM

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นพื้นฐานแรกสำหรับการเริ่มทำกิจกรรม TQM ในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นระดับผู้จัดการ หรือ ซูเปอร์ไวเซอร์ หรือวิศวกร ในบริษัทที่มีสายการผลิต โดยมีอายุระหว่าง 25-60 ปี

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 2/3 ของ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าการเดินทางในประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินสดติดกระเป๋า ค่าวิทยากร ค่าล่าม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด)

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพิมล AOTS สนง. กรุงเทพฯ โทร. 02-2385233~4 ต่อ 22 หรืออีเมลล์ [email protected] หรือ [email protected] ระหว่างจันทร์ ? ศุกร์ 9:00 ? 17:00 น.

ปิดรับสมัครภายใน 17 ส.ค.นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ