ทุนฝึกอบรมระยะสั้น ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการบริหารกลยุทธ์

AOTS หรือ The Association for Overseas Technical Scholarship กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่กำลังทำงานอยู่เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น 10 วัน ในหลักสูตร The Program on Strategic Management [THEE]

ระหว่างวันที่ 15-24 ก.พ. 2553 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น Professor Takashi Shibata ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานที่ SONY และแต่งหนังสือมากมาย เช่น กลยุทธความสำเร็จของ SONY การสร้างกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใน สมาคมสู่ความเป็นเลิศของญี่ปุ่น

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะเน้น การสร้างกลยุทธ์ขององค์กรซึ่งเป็นขั้นแรกของการทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน ระยะยาวด้วยสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของวงการอิเล็กทรอนิกส์ ญี่ปุ่น


คุณสมบัติผู้สมัคร
-ควรเป็นระดับผู้จัดการ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจารย์ในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์
-อายุระหว่าง 25-60 ปี ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายประมาณ 2/3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (คำนวณรวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าการเดินทางในประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินสดติดกระเป๋า ค่าวิทยากร ค่าล่าม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด)

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพิมล AOTS สนง. กรุงเทพฯ
โทร. 02-2385233~4 ต่อ 22
หรืออีเมลล์ pimonj@csloxinfo.com
หรือ pimonj@gmail.com
ระหว่างจันทร์ ? ศุกร์ 9:00 ? 17:00 น. ปิดรับสมัครภายใน 16 พ.ย.นี้
ที่มา www.aots.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ