ทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

AOTS หรือ The Association for Overseas Technical Scholarship กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่กำลังทำงานอยู่เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ ในหลักสูตร The Program for QUALITY MANAGEMENT [PQM] ระหว่างวันที่ 12-25 พ.ค. 2553 ที่เมืองโตเกียว? ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น Dr. Kano และทีม ซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎี KANO?s HOUSE

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเน้นการปฎิบัติ TQM และองค์ประกอบของ TQM เพื่อนำมาปฎิบัติใช้ในบริษัท ประกอบการเยี่ยมชมโรงงานต่าง ๆ ในญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นระดับผู้จัดการ หรือ ซูเปอร์ไวเซอร์ ที่รับผิดชอบงานงานพัฒนาและบริหารคุรภาพ โดยมีอายุระหว่าง 25-55 ปี และมีประสบการณืด้านงานคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะ รับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายประมาณ 1/3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าการเดินทางในประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยงเงินสดติดกระเป๋า ค่าวิทยากร ค่าล่าม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรมทั้งหมด) และส่วนที่เหลือจะออกโดย AOTS ภายใต้ทุนรัฐบาล

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพิมล AOTS สนง. กรุงเทพฯ โทร. 02-2385233~4 ต่อ 22 หรืออีเมลล์ [email protected] หรือ [email protected] ระหว่างจันทร์ ? ศุกร์ 9:00 ? 17:00 น.

ปิดรับสมัครภายใน 2 มี.ค.นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ