ทุนฟุลไบรท์ ประจำปีการศึกษา 2010

Fulbright ภายใต้การดำเนินการของ Thailand and United States Educational Foundation (TUSEF) ประกาศแข่งขันชิงทุนฟุลไบรท์ เพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2010

การรับสมัคร จะเปิดกว้างในหลากหลายสาขา ยกเว้นเพียงด้าน Medicine, Public health, Nursing และสาขาที่เกี่ยวพันธ์กัน

โดยในเรื่องจำนวนทุน ได้กำหนดไว้ไม่เกิน 9 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับ? Master?s degree

ใน จำนวนนี้ จะมีผู้ได้รับทุน 1 ท่านที่จะได้รับทุนพิเศษในฐานะที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเต็มที่จากมูลนิธิฟุลไบรท์และแหล่งทุนอื่น ๆ จากปกติที่ผู้ได้ทุนจะได้รับทุนในเวลา 1 ปีการศึกษา และต้องหาแหล่งทุนอื่น ๆ สนับสนุนเพิ่มเติมกรณีต้องการศึกษาให้จบหลักสูตรที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นคนสัญชาติไทย และมีสุขภาพสมบูรณ์
– จบปริญญาตรี (ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน สามารถสมัครได้)
– มีผลการศึกษาอย่างน้อย GPA of 3.0 หรือเทียบเท่า
– มีผลคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL score (iBT score of at least 80, or computer-based TOEFL score Of at least 213, or paper-based TOEFL score of 550 or above) และต้องสอบระหว่าง March 2007 and February 2009
– มีที่อยู่ในประเทศไทย และพร้อมรับการสัมภาษณ์

Deadline ในการสมัครคือ April 20, 2009.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.2009 เป็นต้นไป
ที่เว็บไซต์ของ TUSEF คือ
http://www.fulbrightthai.org

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02-285-0581-2
ติดต่อ Mr. Chatchai Ugsornsilp at ext. 106
หรือ? Ms.Cheewarat Kaewsangkwan at ext. 107

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ