ทุนฟุลไบรท์ ปี 2009 ทางสุขภาพ ยา และพยาบาล

มูลนิธิการศึกษาไทย -อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาโท ทางด้านยา สุขภาพชุมชน การพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2009
ภายใต้โครงการทุนที่มีชื่อว่า OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทย ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขายา สุขภาพชุมชน พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้องกัน

จำนวนทุนที่มอบมี 9 ทุน 1 ในจำนวนผู้ได้รับทุนนี้ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่มาจากครอบครัวยากจน

โดยผู้รับทุนในส่วนนี้ จะได้รับทุนเต็มจำนวนจากทางมูลนิธิและแหล่งทุนอื่น ๆที่เป็นพันธมิตรกับทางฟุลไบรท์

ระยะเวลาของการศึกษา ที่อนุญาตให้ทุนนี้ คือ 1 ปี ผู้ได้รับทุนคนไหนที่ต้องใช้เวลาศึกษามากกว่า 1 ปี ต้องหาทุนมาสนับสนุนต่อเอง

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพิ่มระยะเวลาของการให้ทุนของมูลนิธิก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเฉพาะกรณี

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2009 เป็นต้นไป
2. การสมัครจะต้องประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
– ใบสมัครจำนวน 4 หน้า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับถ่ายเอกสารเพิ่มอีก 3 ชุด
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับการศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด
– สำเนาใบผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด (ไม่รับใบพริ๊นต์จากเว็บไซต์ของ ETS)
– จดหมายรับรอง จำนวน 2 ฉบับ ที่ปิดผนึกซองจดหมายอย่างเรียบร้อย
3. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือว่าส่งด้วยตัวเอง ไปยังที่ทำงานของมูลนิธิ

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 20 เมษายน 2009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-285-0581
Mr. Chatchai Ugsornsilp ต่อ 106
Mr. Cheewarat Kaewsangkwan ต่อ 107

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ