ทุนมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระดับปริญญาตรี

เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นประจำทุกปี...