ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ประจำปี 2009

งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ได้รับการติดต่อจาก Mr.Kaga Takeshi, General Manger ของโครงการ ?Career Development Program for Foreign Students from Asia? ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นมีความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติและสนับสนุน ให้มีนักศึกษาต่างชาติที่จะไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น และมีความตั้งใจที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นให้ได้รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการดังกล่าว

ลักษณะทุน
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในโครงการ Career Development Program for Foreign Students from Asia มีโอกาสทำงานในประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ

สาขาที่รับสมัคร
– Engineering
– Manufacturing
– IT
– Energy
– Nuclear Energy
– Automobile
– Environment
– Design
– International Business and Drug Discovery

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว GPA ไม่น้อยกว่า 3.3
– มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นดี มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นระดับ 2
– อายุไม่เกิน 35 ปี คุณสมบัติอื่น ๆ ให้ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายที่จะต้องได้รับ
– ค่าใช้จ่ายเดือนละ 170,000 เยน ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
– รัฐบาลญี่ปุ่นรับภาระเรื่องค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

วิธีการสมัคร
– สำหรับนักศึกษานอกประเทศญี่ปุ่นให้ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยหัวข้อ Advanced Education Program for Career Development for
– ศึกษาวิธีการสมัครนักศึกษาต่างชาติ และกำหนดระยะเวลารับสมัคร
– การสมัครขอให้ยื่นในสมัครโดยตรงที่มหิทยาลัยนั้น ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: http://www.ajinzai-sc.jp
Email: outbound@tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ