ทุนรัฐบาลตุรกีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2010/2011

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี...