ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา 2554-2555

ด้วย สกอ. ได้รับแจ้งว่าสถานเอกอัคราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย...