ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian Leadership Awards) เรียน ป.โท-เอก

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย เรียน ป.โท-เอก

รัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีในการประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย ดังนี้

ทุนการศึกษา Australian Leadership Awards (ALA)? เป็นทุนเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย? มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้ สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี และยะลา หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในสามจังหวัดนี้ จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ๆ

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2010 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2552 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์? www.ausaid.gov.au/scholar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ