ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย หลักสูตร DARMASISWA RI Plus Program

สำหรับนักเรียนของทุน หลักสูตร DARMASISWA RI Plus Program จะได้รับเชิญให้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย ที่จะสอนด้วยภาษาของประเทศ นั้น ๆ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และจีน

สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน
– ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาการศึกษา
– ผู้ รับทุนสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ ในอินโดนีเซีย เพื่อที่จะสอนภาษาของชาติตัวเอง ให้กับชาวอินโดนีเซีย ประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
– ผู้รับทุนจะได้รับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ในเรื่องของที่พักอาศัย
– ผู้รับทุนจะได้รับดูแลอย่างดีจากสนามบินทันทีที่เดินทางถึงประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างน้อย
– ต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาการจะไปศึกษา
– กรอกใบสมัครที่สามารถขอได้จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาติ นั้นๆ
– ต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
– ส่งใบสมัครไปยังสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำชาตินั้น ๆ
– รูปถ่ายขนาดเท่ากับในสมุดเดินทาง ( 2×3 นิ้ว) จำนวน 5 รูป โดยต้องไม่ถ่ายเกิน 6 เดือน

รับสมัครถึงเดือนมีนาคม 2554

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย
เลขที่ 600-602 ถนนเพชรบุรี เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร.0-2252-3135-40

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ