ทุนรายปีจาก University of Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เรียนต่อปริญญาโท

 ...