ทุนล่าสุดจากรัฐบาลไต้หวัน ให้ตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก พร้อมทุนเรียนภาษา

สำหรับการมอบทุนครั้งใหญ่ของรัฐบาลไต้หวันนี้ เป็นความร่วมมือของไต้หวัน ประสานงานผ่านทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป เพื่อมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11 ทุนด้วยกันครับ

และอีกอย่างที่ดีของทุนนี้ก็คือ นอกจากจะออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเล่าเรียน และดูแลสุขภาพระหว่างเรียนที่ไต้หวันแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ แบ่งเป็น
– สำหรับการเรียนภาษาและปริญญาตรี จะได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ 25,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
– ในส่วนของปริญญาโทและปริญญาเอก จะได้รับค่าใช้จ่าย 30,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือน

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนั้น ทางแหล่งทุนแจ้งมาดังนี้ครับ
– จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายขึ้นไป มีผลการเรียนดี
– ไม่ถือสัญชาติไต้หวัน หรือมีสัญชาติไต้หวัน
– ไม่เคยได้รับทุนของรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยในไต้หวันมาก่อน

ถ้าใครมีคุณสมบัติครบทั้งสามข้อนี้ ก็เตรียมเอกสารต่างได้แก่ ใบสมัคร Passport ผลการเรียน ใบแสดงวุฒิการศึกษา หลักฐานการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในไต้หวัน และผลสอบ TOCFL และ TOEFL ให้พร้อมนะครับ

อย่าลืมว่าทุนนี้ผู้รับทุนจะต้องสมัครไปที่มหาวิทยาลัยในไต้หวันก่อน เพื่อให้ได้รับการตอบรับ เพราะฉะนั้นสามารถสมัครไปที่มหาวิทยาลัยของไต้หวันก่อนได้เลยครับ เมื่อได้รับการตอบรับแล้วก็ค่อยมายื่นขอทุน ซึ่งทุนนี้จะหมดเขตรับสมัครในเดือนมีนาคมครับ

หากต้องการเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่นี่เลยนะครับ
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ตึกเอ็มไพร์ ชั้น 20
195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร.0-2670-0200-9
โทรสาร 0-2670-0220
Website: www.taiwanembassy.org/TH

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ