ทุนวิจัยร่วมไทย-อังกฤษ 6 ล้านปอนด์/ปี !!!

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยภายใต้โครงการ กองทุนสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ อาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งให้โอกาสบุคลากรที่ต้องการทำการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษาของไทยและ อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ในการผลิตงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของทั้งสองประเทศ

คุณมธุมนต์ คาเทอเรนชัค ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล กล่าวว่า “กองทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยร่วมนี้ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2551 โดยรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งบริติช เคานซิล เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดขอทุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วโลก โดยในแถบเอเชียมีประเทศที่ได้รับการสนับสนุนทุน อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไต้หวัน ศรีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 6 ล้านปอนด์ต่อปี สำหรับในปีที่ผ่านมาเป็นการให้ทุนครั้งแรก มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว 86 โครงการจากทั่วโลก และ 11 โครงการจากประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือทางนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนของสหราชอาณาจักรและประเทศพันธมิตรที่ทำวิจัยร่วม”

ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการ พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการพยากรณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของ โลกที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและมาตรการการป้องกันในอนาคต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยลีดส์ โครงการ การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานโดยการวัดและการจัดการสมรรถนะระหว่างมหาวิทยาลัยหอ การค้าไทยกับมหาวิทยาลัยแอสตัน โครงการประสานทักษะ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการจัดเลี้ยง ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธแอนด์โพล เป็นต้น

สำหรับการให้ทุนครั้งที่ 2 ในปี 2552 นี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยจากโครงการนี้ในเดือน เมษายน สำหรับนิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริติช เคานซิล โทร 0-2657-5678 หรือ www.britishcouncil.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ