สานต่อความฝันเรียน Germany กับทุนวิจัยป.เอกในเมือง Berlin

สวัสดียามเย็น ครับ เพื่อน ๆ อากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้ก็มีสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “ความหวัง” ที่จะมีฝนตก >< จะได้นอนหลับสบาย ๆ คลายร้อนกันในตอนกลางคืนนะครับ :)

มาดูในส่วนอีกทุนของวันนี้นะครับ เป็นทุนวิจัยหลังจบปริญญาเอกของ Berlin-Brandenburg School for Regenerative Therapies ครับ โดยเปิดให้ผู้รับทุนเข้าศึกษาในสาขาวิชา Material sciences หรือ Natural Sciences

จุดมุ่งหมายของการให้ทุนก็เพื่อที่จะดึงดูดนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกเพื่อมาทำงานวิจัยชิ้นแรก หลังจากการจบปริญญาเอกโดยอยู่ในการดูแลของทางสถาบัน

ทุนนี้จะมีระยะเวลา 2 ปี โดยจะมีมูลค่าประมาณ 390,000 บาท โดยจะครอบคลุมในส่วนของงานวิจัยเท่านั้น

มาดูในส่วนของคุณสมบัติผู้สมัครนะครับ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาหรือกำลังจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้น และถ้าหากยังไม่ได้รับใบปริญญา ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาแล้วด้วยนะครับ

เพื่อน ๆ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เนทนะครับ โดยจะหมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่นะถึงนี้นะครับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เงื่อนไข และวิธีการสมัครได้ที่
http://www.bsrt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=495&Itemid=607

โลกนี้ก็อยู่ยากขึ้นทุกวันนะครับ เศรษฐกิจทุกวันนี้ก็มีแต่จะถดถอย ข้าวยากหมากแพง เมื่อมาเห็นทุนการศึกษาแบบนี้ก็รู้สึกชื่นใจนะครับ เพราะนอกจากจะเป็นการลดภาระรายจ่ายแล้ว ยังต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนให้ผู้รับทุนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเองได้ เรียกว่า ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยทีเดียว แล้วพบกันทุนการศึกษาจากต่างประเทศทุกวันที่ ScholarShip.in.th นะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ