ทุนวิจัยในประเทศออสเตรีย-ยุโรป สมัครก่อนกรกฎาคมนี้

รัฐบาลออสเตรียมอบทุนโครงการ TECHNOLOGY GRANTS ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อทำการวิจัยในประเทศออสเตรีย และกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองต่อไป

โดยกำหนดสาขาที่มอบทุนไว้ 5 สาขา ดังนี้
– Natural Sciences
– Technical Science and Engineering
– Social Sciences, Law and Economics (only topics in the field of economic sciences that are related to technology or industry)
– Agriculture and Forestry, Veterinary Medicine
– Medicine

นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว ผู้สมัครยังจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก และสามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจ ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ใบสมัคร สำเนาใบรับรองการศึกษา หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยออสเตรีย และผลการทดสอบภาษาอังกฤษหรือเยอรมัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนและเอกสารต่างๆได้ที่
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทรศัพท์ 0-2610-5395-6, 0-2610-5393 หรือ 0-2354-5614-5
เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th

หมดเขตรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2554

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ