ทุนวิจัย สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ทุนโครงการทักษะนักอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2552 รับสมัครตั้งแต่วันนี้

ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551


เงื่อนไขการรับทุน
จะต้องทำงานวิจัยในโรงงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

จะต้องลงวิชาเรียนหรือเข้าร่วมการอบรมตามที่คณะดำเนินการโครงการฯ กำหนด


ค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาได้รับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เบิกจ่ายตามจริงเป็นระยะเวลา 2 ปี
เงินเดือนนักศึกษา 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี
เงินสนับสนุนการทำวิจัยโครงการละ 50,000 บาท

การรับสมัครและสัมภาษณ์

ใบสมัครตามท้ายประกาศและส่งใบสมัครที่

คุณรัตนา บิลตะหลี

สำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หรือทาง Email: [email protected]

หรือ Fax: 07-421-2889

สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2551

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 2?ธันวาคม 2551

เว็บไซต์: http://agro.psu.ac.th

สนใจรายละเอียดติดต่อ

ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

โทร: 07-428-6372 หรือ 08-1318-8063

Email: [email protected]

คุณรัตนา บิลตะหลี (เจ้าหน้าที่โครงการฯ)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร โทร: 07-428-6309

หรือ 07-428-6316

Email: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ