ทุนอบรมต่างประเทศ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP (AOTS) ให้ทุนอบรม เรื่อง ? The Program on Industrial Relations (IR) and Management (HRM) ?

ทุนนี้มอบให้แก่ พนักงานระดับ Junior managers/Middle-level staff หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งรับผิดชอบในสายงาน IR และ HRM เข้าอบรมที่เมือง Yokohama? ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-30 กรกฎาคม 2553 รวมเวลา 12 วัน ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุ 26-45 ปี มีความรู้ พูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
– ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การนายจ้าง ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)
– สุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี สามารถเข้าอบรมจนจบหลักสูตร

AOTS จะให้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประกอบด้วย ค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับ? ค่าที่พัก ค่าอาหารเช้าและภาษี เบี้ยเลี้ยง ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง และประกันสุขภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 (ค่าลงทะเบียนสอบท่านละ 1,000 บาท ใช้สิทธิ์สอบได้ 2 ครั้ง)

ขอรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ. 10330 โทร.0-2651-9182-3, 0-2651-9164-65? www.econthai.com? E-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ