ทุนอบรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ IATSS Forum รุ่นที่ 50

องค์การ The International Association of Traffic and Safety Science หรือที่รู้จักกันในชื่อ IATSS Forum ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาระหว่างประเทศอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น

ตอนนี้ทางองค์การ กำลังเปิดรับสมัครทุนอบรมในโครงการ? IATSS Forum รุ่นที่ 50 เป็นทุนอบรมระยะสั้น ที่จะจัดขึ้นที่เมือง Suzuka ในประเทศญี่ปุ่น ช่วงเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายนนี้ครับ

โครงการ? IATSS Forum นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาของญี่ปุ่น เทคโนโลยีใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้เข้าอบรมจากชาติอาเซียนด้วยกัน

โดยทางองค์การ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ดังนี้ครับ
– เป็นพลเมืองของประเทศอาเซียน มีอายุระหว่าง 25-35 ปี
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ในสาขาใดก็ได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เพราะในค่ายต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ

ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื่องต้น แล้วต้องการ สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ http://www.deqp.go.th/images/stories/IATSS%20Forum_50%282%29.pdf

รับสมัครทุนนี้ถึงวันที่ 30 เมษายนนี้เท่านั้นนะครับ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส่วนต่างประเทศ)
49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
หมายเลขโทรศัพท์ 02 278 8400 ต่อ 1821

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ