ทุนอบรมระยะสั้น ที่มหาวิทยาลัยในฮาวาย

สถาบันการ ศึกษานานาชาติ (The Institute of International Education-IIE)? และอีสต์เวสต์ เซ็นเตอร์ (EAST-WEST CENTER) เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระยะสั้นอบรมความเป็นผู้นำ? (The Asia Pacific Leadership Program-APLP) ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคม 2009 ปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคมนี้

ทุนอบรมดังกล่าว เป็นทุนที่รวมถึงการเข้าห้องเรียน การสัมมนากลุ่ม การทำงานกลุ่ม และทัศนศึกษา ร่วมกับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จากชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก? เป็นระยะเวลา 6 และ 9 เดือน


คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– เกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0
– ผลคะแนนสอบ TOEFL 550 คะแนน

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2551

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณปนุท ชวาลกุล
เจ้าหน้าที่ทุนการศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)
ชั้น 6 อาคารมณียา 518/3 ถนนเพลินจิต
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-652-0653 ต่อ 119
E-mail: [email protected] ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
เว็บไซต์: www.eastwestcenter.org/aplp
(ไม่ต้องค่าเสียสมัครแต่อย่างใด)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ