ทุนอบรม HRM/HRD กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)?? เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุนอบรมฟรี หลักสูตร ?Invitation Program on Total Management System (TMS)? ระหว่างวันที่? 9-21?? พฤศจิกายน? 2552? รวมระยะเวลา? 13? วัน???? ณ? กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น? โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ? นิไคเรน? (NIKKEIREN)? ประเทศญี่ปุ่น? หรือ NICC? เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด?? ประกอบด้วยค่าโดยสารเครื่องบินไปกลับ? กรุงเทพฯ-โตเกียว-กรุงเทพฯ ค่าที่พักโรงแรม อาหารเช้าและภาษี เบี้ยเลี้ยง ค่าประกันอุบัติเหตุเดินทาง? และประกันสุขภาพ

ทุนนี้มอบให้กับพนักงานระดับ Senior Managers ทำงานในสาย HRM/HRD มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี? วุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 26-45 ปี?? มีความรู้? พูด? เขียน? ภาษาอังกฤษได้ดี?? ได้รับเสนอชื่อจากหน่วยงานที่? สังกัดซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)?? สุขภาพดี สามารถจะเข้าอบรมจนจบหลักสูตรทุนนี้

กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่? 10? กันยายน? 2552? สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์?? วันศุกร์ที่?? 11? กันยายน?? 2552? เวลา? 13.00 น. ณ ห้องประชุม? ชั้น 2 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2?? (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท )

ขอรับใบสมัครและติดต่อสอบถาม สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย? (อีคอนไทย) 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ชั้น 2 ถนนสารสิน? แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2651-9182-3, 0-2651-9164-65? โทรสาร? 0-2651-9181 E-mail : econ@econthai.com หรือดาวน์โหลดใบสมัคร??? www.econthai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ